sunil

,

THAMARASSERY , Kozhikode

9446694425 ,

100% NATURAL QUALITY NEEMCAKE. Customer can monitor the process for his requirement !

View Details Rs. 1250

mahesh P karayi

,

Thalassery , Kannur

Fresh Kozhi vaalam good for vegetables

View Details Rs. 150

Available quantity : 6 Bags

dhaneshkml

,

vamanapuram , Thiruvananthapuram

home made vermi wash.. Vermi wash is very useful as a foliar spray. It is a collection of excr...

View Details Rs. 40

Available quantity : 10 L

dhaneshkml

,

vamanapuram , Thiruvananthapuram

Portable vermi compost unit. you can process daily kitchen waste using this small portable uni...

View Details Rs. 700

dhaneshkml

,

vamanapuram , Thiruvananthapuram

5kg waste disposal Rs 16000 7.5kg waste disposal Rs 21000 2kg to 100kg waste capacity uni...

View Details Rs. 16000

SOORAJ S

,

Attingal , Thiruvananthapuram

ചാണകം പച്ചയായും, ഉണക്കിയ പൊടിയും ലഭ...

Recent Products

no image

cow

24 Sep 2017

Mrng 4ltr evening 2ltr

no image

tapioca

24 Sep 2017

Road side

Nutter

Nutter

24 Sep 2017

Minimum Qty 1000 nos

Gift thilapia

Gift thilapia

24 Sep 2017

Original

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation