Senjila Food Products

,

panangattiri P.O Kollengode Palakkad , Palakkad

8913797261 ,

Curd white chilly..45 Rs for 100gm

Senjila Food Products

,

panangattiri P.O Kollengode Palakkad , Palakkad

8913797261 ,

Pavakka kondattom..45Rs for 100gm

Senjila Food Products

,

panangattiri P.O Kollengode Palakkad , Palakkad

8913797261 ,

Rice kondattam . 20 Rs for 100gm

Senjila Food Products

,

panangattiri , Pathanamthitta

8913797261 ,

Vendaika vattal.35Rs for 100gm

Senjila Food Products

,

panangattiri P.O Kollengode Palakkad , Palakkad

8913797261 ,

Kothavara vattal.35 Rs for 100gm.Good side dish for lunch

Senjila Food Products

,

panangattiri , Palakkad

8913797261 ,

65 Rs for 100gm.Home delivery available

Senjila Food Products

,

panangattiri , Pathanamthitta

8913797261 ,

45 rs for 100gm

Senjila Food Products

,

panangattiri P.O Kollengode Palakkad , Palakkad

8913797261 ,

50 Rs for 100gm

Senjila Food Products

,

panangattiri P.O Kollengode Palakkad , Palakkad

8913797261 ,

Vazhapindi vattal..25Rs for 100gm

Senjila Food Products

,

panangattiri P.O Kollengode Palakkad , Palakkad

8913797261 ,

Payar Vattal..45 Rs for 100gm

Rajesh p.s

,

chemperi , Kannur

04602292148 ,

home made pickles

View Details Rs. 140

Available quantity : 25 Kg

Recent Products

no image

Nadan poovan kozhi

12 Jan 2018

For sale contact no: 9562818856

no image

Bv330

12 Jan 2018

Bv330 mutts kozhi

no image

Organic Paddy Straw Roll (Vikol)

11 Jan 2018

Good quality Organic Paddy Straw. Total ...

About Us

അടുക്കള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്റെകൃഷി.കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . ചെറിയ തോതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ വലിയ തോതിൽ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് . കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭം ആണ് എന്റെകൃഷി.കോം വിഷമയമായ ആഹാര പദ...

Copyright © 2014 entekrishi. All Right Reserved

Powered by Digital Farmers Foundation