ജൈവകൃഷിയുടെ ‘തിരക്കഥ’ പറഞ്ഞു ശ്രീനിവാസൻ

DEEPIKA

തൊടുപുഴ ന്യൂ മാൻ കോളേജിൽ വിഷരഹിത ഓണസദ്യക്ക്‌ ആയി ഓണ്‍ലൈൻ പോർട്ടൽ ആയ എന്റെകൃഷി.കോം സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാര ചലച്ചിത്ര താരം ശ്രീനിവാസാൻ ഉത്ഖടനം ചെയ്യുന്നു

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *